واحد ,تبديل ,داده ,صورت ,مربوطه ,كنيد ,تبديل واحد ,توضيح داده ,واحد داده ,واحد مربوطه

مثال: اگر هواپيمايي با سرعت 2500 ft/s حركت كند سرعت آن را بر حسب كيلومتر بر ساعت بدست آوريد.

راه حل: براي حل اينگونه سوالات، ابتدا عددي را كه مساله به شما داده همراه با واحد مربوطه بنويسيد و سپس با ضرب كسرهاي متوالي كاري كنيد كه واحد داده شده به واحد مطلوب تبديل شود. در اينجا قرار است ft به km و s به hr تبديل شود. ابتدا مرحله به مرحله ft را به سمت km پيش مي­بريم. هر كسر بايد ارتباط بين دو واحد را نشان دهد كه جزو اطلاعات عمومي خود ماست. 

نكته: همان طور كه در راه حل مشخص است اگر واحدي كه بخواهيم از بين برود در صورت كسر باشد بايستي در كسر بعدي، همان واحد در مخرج قرار گيرد يا بر عكس.

مثال: چنانچه يك لوله روزانه 400 in3 آب را به داخل يك مخزن هدايت كند محاسبه كنيد كه در هر دقيقه چند m3 آب وارد مخزن مي­شود؟

راه حل:

 نكته: اگر واحد مربوطه توان داشته باشد راه حل همان است كه در مثال اول توضيح داده شد، فقط كافي است كسرهاي مربوطه هم به توان برسند.

راه حل: راه حل اين مساله و ساير مسايل مشابه كه از سخت ترين انواع مساله­ هاي تبديل واحد هستند به صورت ساده توضيح داده خواهد شد. اگر قدم به قدم اين راه حل را اجرا كنيد محال است كه در حل مساله ­اي از اين نوع دچار مشكل شويد.

قدم اول: به تعداد متغيرهايي كه قرار است تبديل واحد شوند بايد معادله بنويسيم. بنابراين در اينجا به سه معادله براي h، G و D نياز است.

قدم دوم: براي نوشتن هر معادله، ابتدا متغير مربوطه را در سمت چپ نوشته و آن را جديد مي­ناميم. واحد خواسته شده را نيز در پرانتز جلوي آن مي­نويسيم.

قدم سوم: حال در سمت راست رابطه، همان متغير را همراه با واحد داده شده نوشته و آن را قديمي مي­ناميم.

قدم چهارم: حال به همان روش ضرب كسرها كاري مي­كنيم كه واحد طرف سمت راست مثل طرف سمت چپ شود (به صورت زير).

قدم آخر: حال براي تبديل واحد نهايي بايستي معادله­هاي 2 و 3 را در رابطه حاصل از قدم پنجم جايگزين كرد كه در اين صورت رابطه نهايي كه در آن همه تبديل واحدهاي خواسته شده صورت گرفته به شكل زير خواهد بود: 

 

منبع اصلی مطلب : دست نوشته هاي مهندسين شيمي
برچسب ها : واحد ,تبديل ,داده ,صورت ,مربوطه ,كنيد ,تبديل واحد ,توضيح داده ,واحد داده ,واحد مربوطه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : موازنه مواد و انرژی: مبحث كميتها در مهندسي شيمي جلسه 2